Skola & kursverksamhet

Individens kunskapsnivå kartläggs och därefter söker vi finna en skola som passar individen. 
Enligt den svenska skollagen ska alla barn och ungdomar ha lika tillgång till en likvärdig 
utbildning oberoende av kön, geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden. I 
Sverige gäller nioårig skolplikt från sju eller sex år och undervisningen i hela det offentliga 
skolsystemet är avgiftsfri. Vid sidan av kommunala skolor finns fristående skolor som är 
öppna för alla. Enligt skollagen ska fristående skolor vara godkända av Statens skolverk.

När det gäller gymnasium eller studier på komvux kartläggs individens förkunskaper/behörighet 
och egna önskemål om utbildning, varefter vi försöker finna en skola som passar individen.