Välkommen till Kråkeberga!

Personalen på Kråkeberga har arbetat med ett större antal brukare, i 20 års tid. De flesta av de som slussats ut i samhället, lever idag under ordnade förhållanden och har en meningsfull tillvaro.

Vi erbjuder vård och behandling i kombination med boende i träningslägenhet, och kvalificerad kontaktperson i beredskap dygnet runt. Denna tjänst är framtagen då historien visar att brukaren ofta tappar orken oregelbundet, och är i behov av stödinsatser på olika tider av dygnet.

KBT-gruppen tillhandahåller KBT samt neuropsykiatrisk utredning i närtid.

Styrkan i upplägget är mångårig erfarenhet, stor flexibilitet, individuell genomförandeplan samt ett stort nätverk som vill stödja de unga till ett meningsfullt liv.

Kråkeberga finns med i flera kommunala upphandlingar för socialt företagande.

 

Kråkeberga – Integrering för personer i utanförskap.